jk成年漫画网站福利

jk成年漫画网站福利

 内容:产丹阳县者佳,叶梗同夏枯草,惟叶上有白毛,今杭城西湖凤凰山甚多。 纲目安息香本条所言皆干者,云是树脂。

一切内外痔∶急救方用臭梧桐叶七片,瓦松七枝,皮硝三钱,煎汤熏洗,神效。 肠红∶类聚要方∶用西洋参蒸桂圆服之,神效。

集解下引叶廷香录云∶有如饧者,谓之安息油,即是此种。研粉敷痈疽,长肌化毒,收口如神。

 云∶其土多山,出雄黄,有大至数百斤者,中有浮沙,如鹅卵,曰雄胆,破之有清水盏许,急饮之,沉俱消,寿二百岁。 每行时用津磨少许搽茎首,能治精滑并久不生子,且能解毒,遇疮不染。

干多中空不坚,无所用。出广西,药客贩至,其价在圆山漆之上。

妇人秃发,内容:岭南随笔∶海棠本无香,惟清远归猿洞秋海棠、肇庆羊峡春海棠,其香特盛。 大凡术以火焙干者,味必苦。

Leave a Reply