av纯肉资源百度网盘免费

av纯肉资源百度网盘免费

饥困劳役而动其火,其人本虚可知矣。 斯时也,有形之血不能速生,几微之气所宜急固。

肾主水,脾主湿,湿胜则流,必归于坎者势也,故曰肾着。寒者,天地严凝之气,故令项筋紧急。

龟得天地之阴气最浓,虎得天地之阴气最雄,以血气中之阴类以补阴,欲其同气相求耳;阴皮者,取其能推陈腐之气。皂角之味,能去垢涤污,故能化下焦之气,通膀胱之滞。

升麻、连翘、桔梗入气而解其热。如不愈,更加丁香、肉桂。

龙眼肉、酸枣仁、远志、当归,濡润物也,可以养心。累累然有起势,陷处晕晕有丝,此浆影也。

凡此方外不传之秘,叙曰∶有因而自汗,非病也,所谓阳之汗以天地之雨名之,乃阴阳和而雨泽降也。人尿、猪胆,性寒而质阴,用之者,一可以制姜、附之热而不使其燥烈于上焦无病之分,一可以同寒湿之性而引姜、附直达下焦受病之区。

Leave a Reply