Vol336嫩模久久Aimee私房无内黑丝裤袜半脱露翘臀极致诱惑写真46P久久Aimee模范学院

Vol336嫩模久久Aimee私房无内黑丝裤袜半脱露翘臀极致诱惑写真46P久久Aimee模范学院

盖谓热病而言也,故篇名《热论》。肾为水脏,受五脏之精而藏之,故少阳之气,发于肾脏。

 乃肾气上合于心包,犹膀胱之归于部署。 若见其病气有余,则以为病久而变剧,仍用久病之法治之,以致中道夭而不终其天年,乃不审新故之过耳!夫血气壮盛者,尚为邪所中,况久病之人,血气虚衰,腠理不密,宁保其不复夫饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。

寒伤气,故曰∶伤寒一日,太阳受之,脉若静者为不传,颇欲吐,若躁烦脉数急者,为传也。而病之现于舌也,其形与色亦然。

时值夏月,予不敢用麻黄,恐阳脱而汗漏不止,以苏叶、防风、杏子三味,各等分,令煎汤温服,覆取微汗,而水即利矣。 审辩邪正虚实,临证要紧关头,名医之门多疾,若能分别救治,庶几其有瘳乎!阴阳虚脱,有外因、内因之分,有偏胜、偏绝之别。

 又有带下赤白浊,虚实补泻休穿凿;十妇九带尺中微,解带汤丸所当学。苏色紫赤,枝茎空通,其气朝出暮入,有如经脉之气,昼行于阳,夜行于阴,是以苏叶能发表汗者,血液之汗也。

胃苓汤即两汤名,甘草陈皮朴术平;加上白术和肉桂,猪苓泽泻猪茯苓。盖本至中至正之理,以立至简至易之法。

Leave a Reply